>GABRG2_ENST00000638772 MSSPNIWSTGSSVYSTPVFSQKMTVWILLLLSLYPGFTSQKSDDDYEDYASNKTWVLTPK VPEGDVTVILNNLLEGYDNKLRPDIGVKPTLIHTDMYVNSIGPVNAINMEYTIDIFFAQT WYDRRLKFNSTIKVLRLNSNMVGKIWIPDTFFRNSKKADAHWITTPNRMLRIWNDGRVLY TLRLTIDAECQLQLHNFPMDEHSCPLEFSSYGYPREEIVYQWKRSSVEVGDTRSWRLYQF SFVGLRNTTEVVKTTSGDYVVMSVYFDLSRRMGYFTIQTYIPCTLIVVLSWVSFWINKDA VPARTSLGITTVLTMTTLSTIARKSLPKVSYVTAMDLFVSVCFIFVFSALVEYGTLHYFV SNRKPSKDKDKKKKNPVCIIFHWHH*