>GABARAPL1 MKFQYKEDHPFEYRKKEGEKIRKKYPDRVPVIVEKAPKARVPDLDKRKYLVPSDLTVGQF YFLIRKRIHLRPEDALFFFVNNTIPPTSATMGQLYEDNHEEDYFLYVAYSDESVYGK*