>GABARAP MKFVYKEEHPFEKRRSEGEKIRKKYPDRVPVIVEKAPKARIGDLDKKKYLVPSDLTVGQF YFLIRKRIHLRAEDALFFFVNNVIPPTSATMGQLYQEHHEEDFFLYIAYSDESVYGL*