>FRMD7 MLHLKVQFLDDSQKIFVVDQKSSGKALFNLSCSHLNLAEKEYFGLEFCSHSGNNVWLELL KPITKQVKNPKEIVFKFMVKFFPVDPGHLREELTRYLFTLQIKKDLALGRLPCSDNCTAL MVSHILQSELGDFHEETDRKHLAQTRYLPNQDCLEGKIMHFHQKHIGRSPAESDILLLDI ARKLDMYGIRPHPASDGEGMQIHLAVAHMGVLVLRGNTKINTFNWAKIRKLSFKRKHFLI KLHANILVLCKDTLEFTMASRDACKAFWKTCVEYHAFFRLSEEPKSKPKTLLCSKGSSFR YSGRTQRQLLEYGRKGRLKSLPFERKHYPSQYHERQCRSSPDLLSDVSKQVEDLRLAYGG GYYQNVNGVHASEPVLESRRRNSALEVTFATELEHSKPEADPTLLHQSQSSSSFPFIYMD PVFNTEPNPNPDPRDIFSERSSLSSFQTSCKFSGNHMSIYSGLTSKVRPAKQLTYTDVPY IPCTGQQVGIMPPQVFFYVDKPPQVPRWSPIRAEERTSPHSYVEPTAMKPAERSPRNIRM KSFQQDLQVLQEAIARTSGRSNINVGLEEEDPNLEDAFVCNIQEQTPKRSQSQSDMKTIR FPFGSEFRPLGPCPALSHKADLFTDMFAEQELPAVLMDQSTAERYVASESSDSESEILKP DYYALYGKEIRSPMARIRLSSGSLQLDEEDEDAYFNTPTAEDRTSLKPCNYFLA*