>FOXI1 MSSFDLPAPSPPRCSPQFPSIGQEPPEMNLYYENFFHPQGVPSPQRPSFEGGGEYGATPN PYLWFNGPTMTPPPYLPGPNASPFLPQAYGVQRPLLPSVSGLGGSDLGWLPIPSQEELMK LVRPPYSYSALIAMAIHGAPDKRLTLSQIYQYVADNFPFYNKSKAGWQNSIRHNLSLNDC FKKVPRDEDDPGKGNYWTLDPNCEKMFDNGNFRRKRKRKSDVSSSTASLALEKTESSLPV DSPKTTEPQDILDGASPGGTTSSPEKRPSPPPSGAPCLNSFLSSMTAYVSGGSPTSHPLV TPGLSPEPSDKTGQNSLTFNSFSPLTNLSNHSGGGDWANPMPTNMLSYGGSVLSQFSPHF YNSVNTSGVLYPREGTEV*