>FLI1_ENST00000534087 MTASGSPDYGQPHKINPLPPQQEWINQPVRVNVKREYDHMNGSRESPVDCSVSKCSKLVG GGESNPMNYNSYMDEKNGPPPPNMTTNERRVIVPADPTLWTQEHVRQWLEWAIKEYSLME IDTSFFQNMDGKELCKMNKEDFLRATTLYNTEVLLSHLSYLRESSLLAYNTTSHTDQSSR LSVKEDPSYDSVRRGAWGNNMNSGLNKSPPLGGAQTISKNTEQRPQPDPYQILGPTSSRL ANPGSGQIQLWQFLLELLSDSANASCITWEGTNGEFKMTDPDEVARRWGERKSKPNMNYD KLSRALRYYYDKNIMTKVHGKRYAYKFDFHGIAQALQPHPTESSMYKYPSDISYMPSYHA HQQKVNFVPPHPSSMPVTSSSFFGAASQYWTSPTGGIYPNPNVPRHPNTHVPSHLGSYY*