>FKTN MSRINKNVVLALLTLTSSAFLLFQLYYYKHYLSTKNGAGLSKSKGSRIGFDSTQWRAVKK FIMLTSNQNVPVFLIDPLILELINKNFEQVKNTSHGSTSQCKFFCVPRDFTAFALQYHLW KNEEGWFRIAENMGFQCLKIESKDPRLDGIDSLSGTEIPLHYICKLATHAIHLVVFHERS GNYLWHGHLRLKEHIDRKFVPFRKLQFGRYPGAFDRPELQQVTVDGLEVLIPKDPMHFVE EVPHSRFIECRYKEARAFFQQYLDDNTVEAVAFRKSAKELLQLAAKTLNKLGVPFWLSSG TCLGWYRQCNIIPYSKDVDLGIFIQDYKSDIILAFQDAGLPLKHKFGKVEDSLELSFQGK DDVKLDVFFFYEETDHMWNGGTQAKTGKKFKYLFPKFTLCWTEFVDMKVHVPCETLEYIE ANYGKTWKIPVKTWDWKRSPPNVQPNGIWPISEWDEVIQLY*