>FGR MGCVFCKKLEPVATAKEDAGLEGDFRSYGAADHYGPDPTKARPASSFAHIPNYSNFSSQA INPGFLDSGTIRGVSGIGVTLFIALYDYEARTEDDLTFTKGEKFHILNNTEGDWWEARSL SSGKTGCIPSNYVAPVDSIQAEEWYFGKIGRKDAERQLLSPGNPQGAFLIRESETTKGAY SLSIRDWDQTRGDHVKHYKIRKLDMGGYYITTRVQFNSVQELVQHYMEVNDGLCNLLIAP CTIMKPQTLGLAKDAWEISRSSITLERRLGTGCFGDVWLGTWNGSTKVAVKTLKPGTMSP KAFLEEAQVMKLLRHDKLVQLYAVVSEEPIYIVTEFMCHGSLLDFLKNPEGQDLRLPQLV DMAAQVAEGMAYMERMNYIHRDLRAANILVGERLACKIADFGLARLIKDDEYNPCQGSKF PIKWTAPEAALFGRFTIKSDVWSFGILLTELITKGRIPYPGMNKREVLEQVEQGYHMPCP PGCPASLYEAMEQTWRLDPEERPTFEYLQSFLEDYFTSAEPQYQPGDQT*