>FGF8_ENST00000344255 MGSPRSALSCLLLHLLVLCLQAQEGPGRGPALGRELASLFRAGREPQGVSQQHVREQSLV TDQLSRRLIRTYQLYSRTSGKHVQVLANKRINAMAEDGDPFAKLIVETDTFGSRVRVRGA ETGLYICMNKKGKLIAKSNGKGKDCVFTEIVLENNYTALQNAKYEGWYMAFTRKGRPRKG SKTRQHQREVHFMKRLPRGHHTTEQSLRFEFLNYPPFTRSLRGSQRTWAPEPR*