>FGF8 MGSPRSALSCLLLHLLVLCLQAQEGPGRGPALGRELASLFRAGREPQGVSQQVTVQSSPN FTQHVREQSLVTDQLSRRLIRTYQLYSRTSGKHVQVLANKRINAMAEDGDPFAKLIVETD TFGSRVRVRGAETGLYICMNKKGKLIAKSNGKGKDCVFTEIVLENNYTALQNAKYEGWYM AFTRKGRPRKGSKTRQHQREVHFMKRLPRGHHTTEQSLRFEFLNYPPFTRSLRGSQRTWA PEPR*