>FBXL17_ENST00000496714 MSDNGVCVLAFKCPGLLRYTAYRCKQLSDTSIIAVASHCPLLQKVHVGNQDKLTDEGLKQ LGSKCRELKDIHFGQCYKISDEGMIVIAKGCLKLQRIYMQENKLVTDQSVKAFAEHCPEL QYVGFMGCSVTSKGVIHLTKLRNLSSLDLRHITELDNETVMEIVKRCKNLSSLNLCLNWI INDRCVEVIAKEGQNLKELYLVSCKITDYALIAIGRYSMTIETVDVGWCKEITDQGATLI AQSSKSLRYLGLMRCDKVRVDYQVVCFLHISIVNSLMSYPLSFSISTPVYYILYIHFICI YAIIAMHCLPAFVN*