>FBXL17 MSDNGVCVLAFKCPGLLRYTAYRCKQLSDTSIIAVASHCPLLQKVHVGNQDKLTDEGLKQ LGSKCRELKDIHFGQCYKISDEGMIVIAKGCLKLQRIYMQENKLVTDQSVKAFAEHCPEL QYVGFMGCSVTSKGVIHLTKLRNLSSLDLRHITELDNETVMEIVKRCKNLSSLNLCLNWI INDRCVEVIAKEGQNLKELYLVSCKITDYALIAIGRYSMTIETVDVGWCKEITDQGATLI AQSSKSLRYLGLMRCDKVNEVTVEQLVQQYPHITFSTVLQDCKRTLERAYQMGWTPNMSA ASS*