>FAR2 MSTIAAFYGGKSILITGATGFLGKVLMEKLFRTSPDLKVIYILVRPKAGQTLQQRVFQIL DSKLFEKVKEVCPNVHEKIRAIYADLNQNDFAISKEDMQELLSCTNIIFHCAATVRFDDT LRHAVQLNVTATRQLLLMASQMPKLEAFIHISTAYSNCNLKHIDEVIYPCPVEPKKIIDS LEWLDDAIIDEITPKLIRDWPNIYTYTKALGEMVVQQESRNLNIAIIRPSIVGATWQEPF PGWVDNINGPNGIIIATGKGFLRAIKATPMAVADVIPVDTVVNLMLAVGWYTAVHRPKST LVYHITSGNMNPCNWHKMGVQVLATFEKIPFERPFRRPNANFTSNSFTSQYWNAVSHRAP AIIYDCYLRLTGRKPRMTKLMNRLLRTVSMLEYFINRSWEWSTYNTEMLMSELSPEDQRV FNFDVRQLNWLEYIENYVLGVKKYLLKEDMAGIPKAKQRLKRLRNIHYLFNTALFLIAWR LLIARSQMARNVWFFIVSFCYKFLSYFRASSTLKV*