>F2RL1 MRSPSAAWLLGAAILLAASLSCSGTIQGTSRSSKGRSLIGKVDGTSHVTGKGVTVETVFS VDEFSASVLTGKLTTVFLPIVYTIVFVVGLPSNGMALWVFLFRTKKKHPAVIYMANLALA DLLSVIWFPLKIAYHIHGNNWIYGEALCNVLIGFFYGNMYCSILFMTCLSVQRYWVIVNP MGHSRKKANIAIGISLAIWLLILLVTIPLYVVKQTIFIPALNITTCHDVLPEQLLVGDMF NYFLSLAIGVFLFPAFLTASAYVLMIRMLRSSAMDENSEKKRKRAIKLIVTVLAMYLICF TPSNLLLVVHYFLIKSQGQSHVYALYIVALCLSTLNSCIDPFVYYFVSHDFRDHAKNALL CRSVRTVKQMQVSLTSKKHSRKSSSYSSSSTTVKTSY*