>EYA3_ENST00000436342 MTCTDYIPRSSNDYTSQMYSAKPYAHILSVPVSETAYPGQTQYQTLQQTQPYAVYPQATQ TYGLPPFGALWPGMKPESGLIQTPSPSQHSVLTCTTGLTTSQPSPAHYSYPIQASSTNAS LISTSSTIANIPAAAVASISNQDYPTYTILGQNQYQACYPSSSFGVTGQTNSDAESTTLA ATTYQSEKPSVMAPAPAAQRLSSGDPSTSPSLSQTTPSKDTDDQSRKNMTSKNRGKRKAD ATSSQDSELERVFLWDLDETIIIFHSLLTGSYAQKYGKDPTVVIGSGLTMEEMIFEVADT HLFFNDLEECDQVHVEDVASDDNGQDLSNYSFSTDGFSGSGGSGSHGSSVGVQGGVDWMR KLAFRYRKVREIYDKHKSNVGGLLSPQRKEALQRLRAEIEVLTDSWLGTALKSLLLIQSR KNCVNVLITTTQLVPALAKVLLYGLGEIFPIENIYSATKIGKESCFERIVSRFGKKVTYV VIGDGRDEEIAAKQHNMPFWRITNHGDLVSLHQALELDFL*