>ETV7_ENST00000620358 MNGRALCILTKDDFRHRAPSSGDVLYELLQYIKTQRRALVCGPFFGGIFRLKTPTQHSPV PPEEVTGPSQMDTRRGHLLQPPDPGLTSNFGHLDDPGLARWTPGKEESLNLCHCAELGCR TQGVCSFPAMPQAPIDGRIADCRLLWDYVYQLLLDTRYEPYIKWEDKDAKIFRVVDPNGL ARLWGNHKNRVNMTYEKMSRALRHYYKLNIIKKEPGQKLLFRFLKTPGKMVQDKHSHLEP LESQEQDRIEFKDKRPEISP*