>ETV1_ENST00000403685 MDGFYDQQVPYMVTNSQRGRNCNEKPTNVRKRKFINRDLAHDSEELFQDLSQLQETWLAE VAFHGLPLKIKKEPHSPCSEISSACSQEQPFKFSYGEKCLYNVSAYDQKPQVGMRPSNPP TPSSTPVSPLHHASPNSTHTPKPDRAFPAHLPPSQSIPDSSYPMDHRFRRQLSEPCNSFP PLPTMPREGRPMYQRQMSEPNIPFPPQGFKQEYHDPVYEHNTMVGSAASQSFPPPLMIKQ EPRDFAYDSEVPSCHSIYMRQEGFLAHPSRTEGCMFEKGPRQFYDDTCVVPEKFDGDIKQ EPGMYREGPTYQRRGSLQLWQFLVALLDDPSNSHFIAWTGRGMEFKLIEPEEVARRWGIQ KNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKGIMQKVAGERYVYKFVCDPEALFSMAFPDNQRPLLKTDM ERHINEEDTVPLSHFDESMAYMPEGGCCNPHPYNEGYVY*