>ETV1_ENST00000403527 MLQDLSASVFFPPCSQHRTLAQVPDNDEQFVPDYQAESLAFHGLPLKIKKEPHSPCSEIS SACSQEQPFKFSYGEKCLYNVSAYDQKPQVGMRPSNPPTPSSTPVSPLHHASPNSTHTPK PDRAFPAHLPPSQSIPDSSYPMDHRFRRQLSEPCNSFPPLPTMPREGRPMYQRQMSEPNI PFPPQGFKQEYHDPVYEHNTMVGSAASQSFPPPLMIKQEPRDFAYDSEVPSCHSIYMRQE GFLAHPSRTEGCMFEKGPRQFYDDTCVVPEKFDGDIKQEPGMYREGPTYQRRGSLQLWQF LVALLDDPSNSHFIAWTGRGMEFKLIEPEEVARRWGIQKNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKG IMQKVAGERYVYKFVCDPEALFSMAFPDNQRPLLKTDMERHINEEDTVPLSHFDESMAYM PEGGCCNPHPYNEGYVY*