>ETV1_ENST00000399357 MLQDLSASVFFPPCSQHRTLAQVPDNDEQFVPDYQAESLAFHGLPLKIKKEPHSPCSEIS SACSQEQPFKFSYGEKCLYNVRFRRQLSEPCNSFPPLPTMPREGRPMYQRQMSEPNIPFP PQGFKQEYHDPVYEHNTMVGSAASQSFPPPLMIKQEPRDFAYDSEVPSCHSIYMRQEGFL AHPSRTEGCMFEKGPRQFYDDTCVVPEKFDGDIKQEPGMYREGPTYQRRGSLQLWQFLVA LLDDPSNSHFIAWTGRGMEFKLIEPEEVARRWGIQKNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKGIMQ KVAGERYVYKFVCDPEALFSMAFPDNQRPLLKTDMERHINEEDTVPLSHFDESMAYMPEG GCCNPHPYNEGYVY*