>ETV1_ENST00000242066 MDGFYDQQVPYMVTNSQRGRNCNEKPTNVRKRKFINRDLAHDSEELFQDLSQLQETWLAE VAFHGLPLKIKKEPHSPCSEISSACSQEQPFKFSYGEKCLYNVSAYDQKPQVGMRPSNPP TPSSTPVSPLHHASPNSTHTPKPDRAFPAHLPPSQSIPDSSYPMDHRFRRQLSEPCNSFP PLPTMPREGRPMYQRQMSEPNIPFPPQGFKQEYHDPVYEHNTMVGSAASQSFPPPLMIKQ EPRDFAYDSEVPSCHSIYMRQEGFLAHPSRTEGCMFEKGPRQFYDDTCVVPEKFDGDIKQ EPGMYREGPTYQRRGSLQLWQFLVALLDDPSNSHFIAWTGRGMEFKLIEPEEVARRWGIQ KNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKGIMQKVAGERYVYKFVCDPEALFSMAFPDNQRPLLKTDM ERHINEEDTVPLSHFDESMAYMPEGGCCNPHPYNEGYVY*