>ESD_ENST00000378697 MKFAVYLPPKAETGKCPALYWLSGLTCTEQNFISKSGYHQSASEHGLVVIAPDTSPRGCN IKGEDESWDFGTGAGFYVDATEDPWKTNYRMYSYVTEELPQLINANFPVDPQRMSIFGHS MGGHGALICALKNPGKYKSVSAFAPICNPVLCPWGKKAFSGYLGTDQSKWKAYDATHLVK SYPGSQLDILIDQGKDDQFLLDGQLLPDNFIAACTEKKIPVVFRLQEGYDHSYYFIATFI TDHIRHHAKYLNA*