>ESD MALKQISSNKCFGGLQKVFEHDSVELNCKMKFAVYLPPKAETGKCPALYWLSGLTCTEQN FISKSGYHQSASEHGLVVIAPDTSPRGCNIKGEDESWDFGTGAGFYVDATEDPWKTNYRM YSYVTEELPQLINANFPVDPQRMSIFGHSMGGHGALICALKNPGKYKSVSAFAPICNPVL CPWGKKAFSGYLGTDQSKWKAYDATHLVKSYPGSQLDILIDQGKDDQFLLDGQLLPDNFI AACTEKKIPVVFRLQEGYDHSYYFIATFITDHIRHHAKYLNA*