>ERG_ENST00000398897 MVGSPDTVGMNYGSYMEEKHMPPPNMTTNERRVIVPADPTLWSTDHVRQWLEWAVKEYGL PDVNILLFQNIDGKELCKMTKDDFQRLTPSYNADILLSHLHYLRETPLPHLTSDDVDKAL QNSPRLMHARNTDLPYEPPRRSAWTGHGHPTPQSKAAQPSPSTVPKTEDQRPQLDPYQIL GPTSSRLANPGSGQIQLWQFLLELLSDSSNSSCITWEGTNGEFKMTDPDEVARRWGERKS KPNMNYDKLSRALRYYYDKNIMTKVHGKRYAYKFDFHGIAQALQPHPPESSLYKYPSDLP YMGSYHAHPQKMNFVAPHPPALPVTSSSFFAAPNPYWNSPTGGIYPNTRLPTSHMPSHLG TYY*