>ERCC8 MLGFLSARQTGLEDPLRLRRAESTRRVLGLELNKDRDVERIHGGGINTLDIEPVEGRYML SGGSDGVIVLYDLENSSRQSYYTCKAVCSIGRDHPDVHRYSVETVQWYPHDTGMFTSSSF DKTLKVWDTNTLQTADVFNFEETVYSHHMSPVSTKHCLVAVGTRGPKVQLCDLKSGSCSH ILQGHRQEILAVSWSPRYDYILATASADSRVKLWDVRRASGCLITLDQHNGKKSQAVESA NTAHNGKVNGLCFTSDGLHLLTVGTDNRMRLWNSSNGENTLVNYGKVCNNSKKGLKFTVS CGCSSEFVFVPYGSTIAVYTVYSGEQITMLKGHYKTVDCCVFQSNFQELYSGSRDCNILA WVPSLYEPVPDDDETTTKSQLNPAFEDAWSSSDEEG*