>EPHX2_ENST00000517536 MTLRAAVFDLDGVLALPAVFGVLGRTEEALALPRGLLNDAFQKGGPEGATTRLMKGEITL SQPRVRLHFVELGSGPAVCLCHGFPESWYSWRYQIPALAQAGYRVLAMDMKGYGESSAPP EIEEYCMEVLCKEMVTFLDKLGLSQAVFIGHDWGGMLVWYMALFYPERVRAVASLNTPFI PANPNMSPLESIKANPVFDYQLYFQEPGVAEAELEQNLSRTFKSLFRASDESVLSMHKVC EAGGLFVNSPEEPSLSRMVTEEEIQFYVQQFKKSGFRGPLNWYRNMERNWKWACKSLGRK ILIPALMVTAEKDFVLVPQMSQHMEDWIPHLKRGHIEDCGHWTQMDKPTEVNQILIKWLD SDARNPPVVSKM*