>ENTPD3_ENST00000456402 MFTVLTRQPCEQAGLKALYRTPTIIALVVLLVSIVVLVSITVIQIHKQEVLPPGLKYGIV LDAGSSRTTVYVYQWPAEKENNTGVVSQTFKCSVKGSGISSYGNNPQDVPRAFEECMQKV KGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQ EEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTGALDLGGASTQISFVAGEKMDLNTS DIMQVSLYGYVYTLYTHSFQCYGRNEAEKKFLAMLLQNSPTKNHLTNPCYPRDYSISFTM GHVFDSLCTVDQRPESYNPNDVITFEGTGDPSLCKEKVASIFDFKACHDQETCSFDGVYQ PKIKGPFVAFAGFYYTASALNLSGSFSLDTFNSSTWNFCSQNWSQLPLLLPKFDEVYARS YCFSANYIYHLFVNGYKFTEETWPQIHFEKEVGNSSIAWSLGYMLSLTNQIPAESPLIRL PIEPPVFVGTLAFFTAAALLCLAFLAYLCSATRRKRHSEHAFDHAVDSD*