>ENTPD3_ENST00000445129 MFTVLTRQPCEQAGLKALYRTPTIIALVVLLVSIVVLVSITVIQIHKQEVLPPGLKYGIV LDAGSSRTTVYVYQWPAEKENNTGVVSQTFKCSVKGSGISSYGNNPQDVPRAFEECMQKV KGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQ EEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTGALDLGGASTQISFVAGEKMDLNTS DIMQVSLYGYVYTLYTHSFQCYGRNEAEKKFLAMLLQNSPTKNHLTNPCYPRDYSISFTM GHVFDSLCTVDQRPESYNPNDVITFEGTGDPSLCKEKVASIFDFKACHDQETCSFDGVYQ PKIKGPFVAFAGFYYTASALNLSGSFSLDTFNSSTWNFCSQNWSQLPLLLPKFDEVYARS YCFSANYIYHLFVNGYKFTEETWPQIHFEKEE*