>ENTPD3 MFTVLTRQPCEQAGLKALYRTPTIIALVVLLVSIVVLVSITVIQIHKQEVLPPGLKYGIV LDAGSSRTTVYVYQWPAEKENNTGVVSQTFKCSVKGSGISSYGNNPQDVPRAFEECMQKV KGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQ EEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTGALDLGGASTQISFVAGEKMDLNTS DIMQVSLYGYVYTLYTHSFQCYGRNEAEKKFLAMLLQNSPTKNHLTNPCYPRDYSISFTM GHVFDSLCTVDQRPESYNPNDVITFEGTGDPSLCKEKVASIFDFKACHDQETCSFDGVYQ PKIKGPFVAFAGFYYTASALNLSGSFSLDTFNSSTWNFCSQNWSQLPLLLPKFDEVYARS YCFSANYIYHLFVNGYKFTEETWPQIHFEKEVGNSSIAWSLGYMLSLTNQIPAESPLIRL PIEPPVFVGTLAFFTAAALLCLAFLAYLCSATRRKRHSEHAFDHAVDSD*