>ENPP2_ENST00000522167 MEDVTCDRTEFLSNYLTNVDDITLVPGTLGRIRSKFSNNAKYDPKAIIANLTCKKPDQHF KPYLKQHLPKRLHYANNRRIEDIHLLVERRWHVARKPLDVYKKPSGKCFFQGDHGFDNKV NSMQTVFVGYGSTFKYKTKVPPFENIELYNVMCDLLGLKPAPNNGTHGSLNHLLRTNTFR PTMPEEVTRPNYPGIMYLQSDFDLGCTCDDKNKLDELNKRLHTKGSTEERHLLYGRPAVL YRTRYDILYHTDFESGYSEIFLMPLWTSYTVSKQAEVSSVPDHLTSCVRPDVRVSPSFSQ NCLAYKNDKQMSYGFLFPPYLSSSPEAKYDAFLVTNMVPMYPAFKRVWNYFQRVLVKKYA SERNGVNVISGPIFDYDYDGLHDTEDKIKQYVEGSSIPVPTHYYSIITSCLDFTQPADKC DGPLSVSSFILPHRPDNEESCNSSEDESKWVEELMKMHTARVRDIEHLTSLDFFRKTSRS YPEILTLKTYLHTYESEI*