>ELOVL6 MNMSVLTLQEYEFEKQFNENEAIQWMQENWKKSFLFSALYAAFIFGGRHLMNKRAKFELR KPLVLWSLTLAVFSIFGALRTGAYMVYILMTKGLKQSVCDQGFYNGPVSKFWAYAFVLSK APELGDTIFIILRKQKLIFLHWYHHITVLLYSWYSYKDMVAGGGWFMTMNYGVHAVMYSY YALRAAGFRVSRKFAMFITLSQITQMLMGCVVNYLVFCWMQHDQCHSHFQNIFWSSLMYL SYLVLFCHFFFEAYIGKMRKTTKAE*