>EIF3L MSYPADDYESEAAYDPYAYPSDYDMHTGDPKQDLAYERQYEQQTYQVIPEVIKNFIQYFH KTVSDLIDQKVYELQASRVSSDVIDQKVYEIQDIYENSWTKLTERFFKNTPWPEAEAIAP QVGNDAVFLILYKELYYRHIYAKVSGGPSLEQRFESYYNYCNLFNYILNADGPAPLELPN QWLWDIIDEFIYQFQSFSQYRCKTAKKSEEEIDFLRSNPKIWNVHSVLNVLHSLVDKSNI NRQLEVYTSGGDPESVAGEYGRHSLYKMLGYFSLVGLLRLHSLLGDYYQAIKVLENIELN KKSMYSRVPECQVTTYYYVGFAYLMMRRYQDAIRVFANILLYIQRTKSMFQRTTYKYEMI NKQNEQMHALLAIALTMYPMRIDESIHLQLREKYGDKMLRMQKGDPQVYEELFSYSCPKF LSPVVPNYDNVHPNYHKEPFLQQLKVFSDEVQQQAQLSTIRSFLKLYTTMPVAKLAGFLD LTEQEFRIQLLVFKHKMKNLVWTSGISALDGEFQSASEVDFYIDKDMIHIADTKVARRYG DFFIRQIHKFEELNRTLKKMGQRP*