>EFHC1_ENST00000635984 MSTEEQYRIRQVNIYYYLEDDSMSVIEPVVENSGILQGKLIKRQRLAKNDRGDHYHWKDL NRGINITIYGKTFRVVDCDQFTQVFLESQGIELNPPEKMALDPYTELRKQPLRKYVTPSD FDQLKQFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGECRTYIIHYYLMDDTVEIREVHERNDGRDPF PLLMNRQRVPKVLVENAKNFPQCVLEISDQEVLEWYTAKDFIVGKSLTILGRTFFIYDCD PFTRRYYKEKFGITDLPRIDVSKREPPPVKQELPPYNGFGLVEDSAQNCFALIPKAPKKD VIKMLVNDNKVLRYLAVLESPIPEDKDRRFVFSYFLATDMISIFEPPVRNSGIIGGKYLG RTKVVKPYSTVDNPVYYGPSDFFIGAVIEVFGHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQYSPEAL ASIQNHVRKREAPAPEAERFAFTSFHWLHIQILLKGSCVDIPTVSFLFYNSIYI*