>EFHC1_ENST00000538167 MLKTAFHRSQTLSYRNGYAIVRRPTVGIGGDRLQFNQLSQAELDELASKAPVLTYGQPKQ APPADFIPAHVAFDKKVLKFDAYFQEDVPMSTEEQYRIRQVNIYYYLEDDSMSVIEPVVE NSGILQGKLIKRQRLAKNDRGDHYHWKDLNRGINITIYGKTFRVVDCDQFTQVFLESQGI ELNPPEKMALDPYTELRKQPLRKYVTPSDFDQLKQFLTFDKQVLRFYAIWDDTDSMYGEC RTYIIHYYLMDDTVEIREVHERNDGRDPFPLLMNRQRVPKVLVENAKNFPQCVLEISDQE VLEWYTAKDFIVGKSLTILGRTFFIYDCDPFTRRYYKEKFGITDLPRIDVSKREPPPVKQ ELPPYNGFGLVEDSAQNCFALIPKAPKKDVIKMLVNDNKVLRYLAVLESPIPEDKDRRFV FSYFLATDMISIFEPPVRNSGIIGGKYLGRTKVVKPYSTVDNPVYYGPSDFFIGAVIEVF GHRFIILDTDEYVLKYMESNAAQYSPEALASIQNHVRKREAPAPEAESKQTEKDPGVQEL EALIDTIQKQLKDHSCKDNIREAFQIYDKEASGYVDRDMFFKICESLNVPVDDSLVKELI RMCSHGEGKINYYNFVRAFSN*