>EFCAB9 MRLKQGSFLWYLYLDKIYCLLSVRNVKALAEYFHILDVHGKNTLNDVLFYHFLHHVTDLK KAQINIVFDMLDWNAVGEIDFEKFYMLVCMLLAHQNHLEGQFMYRHSRPVFDLLDLKGDL RIGAKNFEMYRFLFNIQKQELKDLFRDFDITGDNRLNYQEFKLYTIIYTDKLQKRQKTEE KEKGERKRSLYSKCHIK*