>EFCAB11 MFFSEARARSRTWEASPSEHRKWVEVFKACDEDHKGYLSREDFKTAVVMLFGYKPSKIEV DSVMSSINPNTSGILLEGFLNIVRKKKEAQRYRNEVRHIFTAFDTYYRGFLTLEDFKKAF RQVAPKLPERTVLEVFREVDRDSDGHVSFRDFEYALNYGQKEA*