>EEF1B2 MGFGDLKSPAGLQVLNDYLADKSYIEGYVPSQADVAVFEAVSSPPPADLCHALRWYNHIK SYEKEKASLPGVKKALGKYGPADVEDTTGSGATDSKDDDDIDLFGSDDEEESEEAKRLRE ERLAQYESKKAKKPALVAKSSILLDVKPWDDETDMAKLEECVRSIQADGLVWGSSKLVPV GYGIKKLQIQCVVEDDKVGTDMLEEQITAFEDYVQSMDVAAFNKI*