>DNASE2B MKQKMMARLLRTSFALLFLGLFGVLGAATISCRNEEGKAVDWFTFYKLPKRQNKESGETG LEYLYLDSTTRSWRKSEQLMNDTKSVLGRTLQQLYEAYASKSNNTAYLIYNDGVPKPVNY SRKYGHTKGLLLWNRVQGFWLIHSIPQFPPIPEEGYDYPPTGRRNGQSGICITFKYNQYE AIDSQLLVCNPNVYSCSIPATFHQELIHMPQLCTRASSSEIPGRLLTTLQSAQGQKFLHF AKSDSFLDDIFAAWMAQRLKTHLLTETWQRKRQELPSNCSLPYHVYNIKAIKLSRHSYFS SYQDHAKWCISQKGTKNRWTCIGDLNRSPHQAFRSGGFICTQNWQIYQAFQGLVLYYESC K*