>DNAJC7_ENST00000426588 MCPKNASYYGNRAATLMMLGRFREALGDAQQSVRLDDSFVRGHLREGKCHLSLGNAMAAC RSFQRALELDHKNAQAQQEFKNANAVMEYEKIAETDFEKRDFRKVVFCMDRALEFAPACH RFKILKAECLAMLGRYPEAQSVASDILRMDSTNADALYVRGLCLYYEDCIEKAVQFFVQA LRMAPDHEKACIACRNAKALKAKKEDGNKAFKEGNYKLAYELYTEALGIDPNNIKTNAKL YCNRGTVNSKLRKLDDAIEDCTNAVKLDDTYIKAYLRRAQCYMDTEQYEEAVRDYEKVYQ TEKTKEHKQLLKNAQLELKKSKRKDYYKILGVDKNASEDEIKKAYRKRALMHHPDRHSGA SAEVQKEEEKKFKEVGEAFTILSDPKKKTRYDSGQDLDEEGMNMGDFDPNNIFKAFFGGP GGFSFEASGPGNFFFQFG*