>DNAJC7 MAAAAECDVVMAATEPELLDDQEAKREAETFKEQGNAYYAKKDYNEAYNYYTKAIDMCPK NASYYGNRAATLMMLGRFREALGDAQQSVRLDDSFVRGHLREGKCHLSLGNAMAACRSFQ RALELDHKNAQAQQEFKNANAVMEYEKIAETDFEKRDFRKVVFCMDRALEFAPACHRFKI LKAECLAMLGRYPEAQSVASDILRMDSTNADALYVRGLCLYYEDCIEKAVQFFVQALRMA PDHEKACIACRNAKALKAKKEDGNKAFKEGNYKLAYELYTEALGIDPNNIKTNAKLYCNR GTVNSKLRKLDDAIEDCTNAVKLDDTYIKAYLRRAQCYMDTEQYEEAVRDYEKVYQTEKT KEHKQLLKNAQLELKKSKRKDYYKILGVDKNASEDEIKKAYRKRALMHHPDRHSGASAEV QKEEEKKFKEVGEAFTILSDPKKKTRYDSGQDLDEEGMNMGDFDPNNIFKAFFGGPGGFS FEASGPGNFFFQFG*