>DIPK2A MWRLVPPKLGRLSRSLKLAALGSLLVLMVLHSPSLLASWQRNELTDRRFLQLNKCPACFG TSWCRRFLNGQVVFEAWGRLRLLDFLNVKNVYFAQYGEPREGGRRRVVLKRLGSQRELAQ LDQSICKRATGRPRCDLLQAMPRTEFARLNGDVRLLTPEAVEGWSDLVHCPSQRLLDRLV RRYAETKDSGSFLLRNLKDSERMQLLLTLAFNPEPLVLQSFPSDEGWPFAKYLGACGRMV AVNYVGEELWSYFNAPWEKRVDLAWQLMEIAEQLTNNDFEFALYLLDVSFDNFAVGPRDG KVIIVDAENVLVADKRLIRQNKPENWDVWYESKFDDCDKEACLSFSKEILCARATVDHNY YAVCQNLLSRHATWRGTSGGLLHDPPSEIAKDGRLEALLDECANPKKRYGRFQAAKELRE YLAQLSNNVR*