>DHCR7 MAAKSQPNIPKAKSLDGVTNDRTASQGQWGRAWEVDWFSLASVIFLLLFAPFIVYYFIMA CDQYSCALTGPVVDIVTGHARLSDIWAKTPPITRKAAQLYTLWVTFQVLLYTSLPDFCHK FLPGYVGGIQEGAVTPAGVVNKYQINGLQAWLLTHLLWFANAHLLSWFSPTIIFDNWIPL LWCANILGYAVSTFAMVKGYFFPTSARDCKFTGNFFYNYMMGIEFNPRIGKWFDFKLFFN GRPGIVAWTLINLSFAAKQRELHSHVTNAMVLVNVLQAIYVIDFFWNETWYLKTIDICHD HFGWYLGWGDCVWLPYLYTLQGLYLVYHPVQLSTPHAVGVLLLGLVGYYIFRVANHQKDL FRRTDGRCLIWGRKPKVIECSYTSADGQRHHSKLLVSGFWGVARHFNYVGDLMGSLAYCL ACGGGHLLPYFYIIYMAILLTHRCLRDEHRCASKYGRDWERYTAAVPYRLLPGIF*