>DHCR24 MEPAVSLAVCALLFLLWVRLKGLEFVLIHQRWVFVCLFLLPLSLIFDIYYYVRAWVVFKL SSAPRLHEQRVRDIQKQVREWKEQGSKTFMCTGRPGWLTVSLRVGKYKKTHKNIMINLMD ILEVDTKKQIVRVEPLVTMGQVTALLTSIGWTLPVLPELDDLTVGGLIMGTGIESSSHKY GLFQHICTAYELVLADGSFVRCTPSENSDLFYAVPWSCGTLGFLVAAEIRIIPAKKYVKL RFEPVRGLEAICAKFTHESQRQENHFVEGLLYSLDEAVIMTGVMTDEAEPSKLNSIGNYY KPWFFKHVENYLKTNREGLEYIPLRHYYHRHTRSIFWELQDIIPFGNNPIFRYLFGWMVP PKISLLKLTQGETLRKLYEQHHVVQDMLVPMKCLQQALHTFQNDIHVYPIWLCPFILPSQ PGLVHPKGNEAELYIDIGAYGEPRVKHFEARSCMRQLEKFVRSVHGFQMLYADCYMNREE FWEMFDGSLYHKLREKLGCQDAFPEVYDKICKAARH*