>DEGS1 MGSRVSREDFEWVYTDQPHADRRREILAKYPEIKSLMKPDPNLIWIIIMMVLTQLGAFYI VKDLDWKWVIFGAYAFGSCINHSMTLAIHEIAHNAAFGNCKAMWNRWFGMFANLPIGIPY SISFKRYHMDHHRYLGADGVDVDIPTDFEGWFFCTAFRKFIWVILQPLFYAFRPLFINPK PITYLEVINTVAQVTFDILIYYFLGIKSLVYMLAASLLGLGLHPISGHFIAEHYMFLKGH ETYSYYGPLNLLTFNVGYHNEHHDFPNIPGKSLPLVRKIAAEYYDNLPHYNSWIKVLYDF VMDDTISPYSRMKRHQKGEMVLE*