>DDX5 MSGYSSDRDRGRDRGFGAPRFGGSRAGPLSGKKFGNPGEKLVKKKWNLDELPKFEKNFYQ EHPDLARRTAQEVETYRRSKEITVRGHNCPKPVLNFYEANFPANVMDVIARQNFTEPTAI QAQGWPVALSGLDMVGVAQTGSGKTLSYLLPAIVHINHQPFLERGDGPICLVLAPTRELA QQVQQVAAEYCRACRLKSTCIYGGAPKGPQIRDLERGVEICIATPGRLIDFLECGKTNLR RTTYLVLDEADRMLDMGFEPQIRKIVDQIRPDRQTLMWSATWPKEVRQLAEDFLKDYIHI NIGALELSANHNILQIVDVCHDVEKDEKLIRLMEEIMSEKENKTIVFVETKRRCDELTRK MRRDGWPAMGIHGDKSQQERDWVLNEFKHGKAPILIATDVASRGLDVEDVKFVINYDYPN SSEDYIHRIGRTARSTKTGTAYTFFTPNNIKQVSDLISVLREANQAINPKLLQLVEDRGS GRSRGRGGMKDDRRDRYSAGKRGGFNTFRDRENYDRGYSSLLKRDFGAKTQNGVYSAANY TNGSFGSNFVSAGIQTSFRTGNPTGTYQNGYDSTQQYGSNVPNMHNGMNQQAYAYPATAA APMIGYPMPTGYSQ*