>DCPS MADAAPQLGKRKRELDVEEAHAASTEEKEAGVGNGTCAPVRLPFSGFRLQKVLRESARDK IIFLHGKVNEASGDGDGEDAVVILEKTPFQVEQVAQLLTGSPELQLQFSNDIYSTYHLFP PRQLNDVKTTVVYPATEKHLQKYLRQDLRLIRETGDDYRNITLPHLESQSLSIQWVYNIL DKKAEADRIVFENPDPSDGFVLIPDLKWNQQQLDDLYLIAICHRRGIRSLRDLTPEHLPL LRNILHQGQEAILQRYRMKGDHLRVYLHYLPSYYHLHVHFTALGFEAPGSGVERAHLLAE VIENLECDPRHYQQRTLTFALRADDPLLKLLQEAQQS*