>DAZAP2_ENST00000549732 MNSKGQYPTQPTYPVQPPGNPVYPQTLHLPQAPPYTDAPPAYSESVAVGPLGSTIPMAYY PVGPIYPPGSTVLVEGGYDAGARFGAGATAGNIPPPPPGCPPNAAQLAVMQGANVLVTQR KGNFFMGGSDGGYTIW*