>CYBB MGNWAVNEGLSIFVILVWLGLNVFLFVWYYRVYDIPPKFFYTRKLLGSALALARAPAACL NFNCMLILLPVCRNLLSFLRGSSACCSTRVRRQLDRNLTFHKMVAWMIALHSAIHTIAHL FNVEWCVNARVNNSDPYSVALSELGDRQNESYLNFARKRIKNPEGGLYLAVTLLAGITGV VITLCLILIITSSTKTIRRSYFEVFWYTHHLFVIFFIGLAIHGAERIVRGQTAESLAVHN ITVCEQKISEWGKIKECPIPQFAGNPPMTWKWIVGPMFLYLCERLVRFWRSQQKVVITKV VTHPFKTIELQMKKKGFKMEVGQYIFVKCPKVSKLEWHPFTLTSAPEEDFFSIHIRIVGD WTEGLFNACGCDKQEFQDAWKLPKIAVDGPFGTASEDVFSYEVVMLVGAGIGVTPFASIL KSVWYKYCNNATNLKLKKIYFYWLCRDTHAFEWFADLLQLLESQMQERNNAGFLSYNIYL TGWDESQANHFAVHHDEEKDVITGLKQKTLYGRPNWDNEFKTIASQHPNTRIGVFLCGPE ALAETLSKQSISNSESGPRGVHFIFNKENF*