>CTSS MKRLVCVLLVCSSAVAQLHKDPTLDHHWHLWKKTYGKQYKEKNEEAVRRLIWEKNLKFVM LHNLEHSMGMHSYDLGMNHLGDMTSEEVMSLMSSLRVPSQWQRNITYKSNPNRILPDSVD WREKGCVTEVKYQGSCGACWAFSAVGALEAQLKLKTGKLVSLSAQNLVDCSTEKYGNKGC NGGFMTTAFQYIIDNKGIDSDASYPYKAMDQKCQYDSKYRAATCSKYTELPYGREDVLKE AVANKGPVSVGVDARHPSFFLYRSGVYYEPSCTQNVNHGVLVVGYGDLNGKEYWLVKNSW GHNFGEEGYIRMARNKGNHCGIASFPSYPEI*