>CTSO MDVRALPWLPWLLWLLCRGGGDADSRAPFTPTWPRSREREAAAFRESLNRHRYLNSLFPS ENSTAFYGINQFSYLFPEEFKAIYLRSKPSKFPRYSAEVHMSIPNVSLPLRFDWRDKQVV TQVRNQQMCGGCWAFSVVGAVESAYAIKGKPLEDLSVQQVIDCSYNNYGCNGGSTLNALN WLNKMQVKLVKDSEYPFKAQNGLCHYFSGSHSGFSIKGYSAYDFSDQEDEMAKALLTFGP LVVIVDAVSWQDYLGGIIQHHCSSGEANHAVLITGFDKTGSTPYWIVRNSWGSSWGVDGY AHVKMGSNVCGIADSVSSIFV*