>CTSH MWATLPLLCAGAWLLGVPVCGAAELCVNSLEKFHFKSWMSKHRKTYSTEEYHHRLQTFAS NWRKINAHNNGNHTFKMALNQFSDMSFAEIKHKYLWSEPQNCSATKSNYLRGTGPYPPSV DWRKKGNFVSPVKNQGACGSCWTFSTTGALESAIAIATGKMLSLAEQQLVDCAQDFNNHG CQGGLPSQAFEYILYNKGIMGEDTYPYQGKDGYCKFQPGKAIGFVKDVANITIYDEEAMV EAVALYNPVSFAFEVTQDFMMYRTGIYSSTSCHKTPDKVNHAVLAVGYGEKNGIPYWIVK NSWGPQWGMNGYFLIERGKNMCGLAACASYPIPLV*